Günümüzde iletişimin araçlarının çeşitlenmesi ve dünyanın bir ucundaki gelişmenin anında öteki uçta duyulması iş dünyasını da etkiledi. Firmalar iletişimde yaşanan bu gelişmeler sonrası yaşanan yoğun rekabetin altından kalkabilmek ve piyasada daha sağlam adımlar atabilmek için ürünlerin tanıtımına daha fazla efor sarfetmeye başladı.
Firmaların yaşanan yoğun rekabette ayakta kalabilmesi için de iki strateji ile yollarına devam etme zorunluluğu ortaya çıktı. Bunlar;
* Ürünlere karşı talebi artırmak,
* Maliyeti düşürmek.
Maliyeti düşürmek için yapılabilecek önlemler olsa da temel girdilerin maliyetleri tüm sektörler ve firmalar için hemen hemen aynı oranda gerçekleşiyor. Bu aşamada rekabete göğüs germek isteyen firmalar talebi artırmanın yolunu araştırmaya başladı. Bunun için de ürün tanıtımı yani reklâm firmalar için vazgeçilmez oldu. Bu noktada…
SAHNE MEDYA olarak firmaların kurumsal kimlik tasarımından, reklâm kampanyasının belirlenip faaliyete geçirilmesine kadar geçen süreçteki tüm hizmetleri planlayıp hazırlıyoruz. Reklâm çalışmalarında klasik mecraların yanında ‘dijital medya’ çalışmalarını öne alarak firmalarımıza bir yol haritası belirliyoruz. Bu aşamada ekip çalışmasına inanan, mesleğinin her aşamasında kendisini geliştirmeye açık, yaratıcı, strateji geliştirebilen, müşteri odaklı düşünebilen, vizyon sahibi arkadaşlarla çalışmak prensibimizdir.


Cv'nizi Yollayın